Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

VGS-elever

SMU er et rådgivende organ for skolen som består av elever, foreldre, en representant fra kommunen og ansatte ved skolen. Elever og foresatte skal sammen ha flertall i utvalget. SMU skal være et rådgivende organ for skolens ledelse og passe på at skolemiljøet ved skolen er bra. De skal mene noe om hvordan friminuttene kan bli hyggelige for alle elever og si fra hvis for eksempel dusjene, doene eller noe annet ved skolen er slitt eller farlige for elevene. For skoleåret 2021-22 er følgende medlemmer med i utvalget: 

Thea D.E. Taihaugen, Cecilie M. Wilhelmsen, Monica Dypeng, Per Gunnar Næsmoen, Inga Fønstelien og Svein Søvde

 

 

Referat

Du må være logget inn for å sende dette skjemaet. Hvis du er logget inn og likevel ikke kan sende inn, må du påse at «Ikke spor» er deaktivert i nettleserinnstillingene dine.