Hovedseksjon

M Pluss+

Gjeng med ungdom sitter i solen. Foto: NTB scanpix

På Midtstuen er vi spesielt opptatt av det psykososiale og av relasjoner både mellom elevene og mellom elev-lærer. Undervisningen er lagt opp ut fra individuelle opplæringsplaner, og tilrettelagt hver elev og deres behov.

Gruppen hos oss har skoledag fra 08:45 til 14:00 hver dag, og vi har faste timeplaner og individuelle dagsplaner for hver dag, slik at forutsigbarhet og oversikt er tydelig for alle elevene. Annenhver uke er vi på utflukter for å trene ADL og hverdagskunnskap, med stort fokus på selvstendighet.

Undervisningen hos oss foregår i klasserom, på grupperom, sløyd og på forming, kjøkkenet, og ute i naturen og nærområdet. Per dags dato er vi en spesialpedagog, to miljøterapeuter og en lærervikar. Vi har også inn andre lærere i spesifikke fag. Vårt mål er at elevene skal gå ut fra Midtstuen godt rustet for fremtiden og de utfordringene de vil møte der. Les gjerne mer her.