Hovedseksjon

Skolens historie

Midtstuen

Midtstuen skole ligger i Einar Skjæraasens vei 21 på Midtstuen. Den ble bygget i 1988. Skolen ligger fint til oppe i skogen med fugler og skogsdyr som nærmeste naboer.  Skolen ligger inntil Holmenkollbanen mellom Midtstuen og Skådalen stasjoner, med Nordmarka som nærmeste nabo. Skolen tar imot elever fra Grindbakken skole, Svendstuen skole og Slemdal skole.

Åpningen av Midtstuen skole i 1988 skjedde samtidig med at ungdomsskolen på Ris ble lagt ned. I starten ble både rektor og en stor del av lærerstaben flyttet over fra Ris. Skolebygningen rommer 18 tradisjonelle klasserom, og i mange år hadde Midtstuen fulle klasser og et samlet elevtall på 540 elever. 

Skoletomtens smale form har satt sitt preg på bygningen. I alt består skolen av seks enheter, samlet i to bygningskropper. Bygningene ligger som et bånd langs tomtens buede østgrense, tett inntil en turvei. Uteområdet på motsatt side omfatter to små amfiteatre, en ballbane og en ballbinge. Skolens to gymsaler ligger i bygningen nærmest parkeringsplassen. Da skolen ble vedtatt bygget høsten 1986, var budsjettet på 63,5 millioner kroner. Samlet byggesum ble til slutt 77 millioner kroner. Overskridelsen skyldtes blant annet at arkitektkontoret hadde glemt å tegne inn elevtoaletter.

 

Fakta

  • Midtstuen skole ligger i Einar Skjæraasens vei 21 på Midtstuen.
  • Åpnet i 1988.
  • Skolen ligger fint til oppe i skogen med fugler og skogsdyr som nærmeste naboer.
  • Pedagogiske plattform: Midtstuen skole skal være en utviklingsorientert skole som legger til rette for tilpasset opplæring for den enkelte elev. Vi stiller høye krav til faglig kvalitet i et trygt og inspirerende læringsmiljø .