Skolens historie

Midtstuen

Midtstuen skole ligger i Einar Skjæraasens vei 21 på Midtstuen og har ca 480 elever og 32 lærere. Den ble bygget i 1988. Skolen ligger fint til oppe i skogen med fugler og skogsdyr som nærmeste naboer.

I vår pedagogiske plattform sier vi: Midtstuen skole skal være en utviklingsorientert skole som legger til rette for tilpasset opplæring for den enkelte elev. Vi stiller høye krav til faglig kvalitet i et trygt og inspirerende læringsmiljø .

Dette betyr at vi legger vekt på at elevene skal tilegne seg både fagkunnskaper og ferdigheter. Vi arbeider for at elevene skal utvikle dyktighet og kreativitet, yte god arbeidsinnsats både individuelt og sammen med andre og ta ansvar for sin egen og andres læring. Gjennom en best mulig tilpasset opplæring skal elevene bli kjent med ulike læringsarenaer og læringsstiler.

Fakta

  • Midtstuen skole ligger i Einar Skjæraasens vei 21 på Midtstuen
  • Har ca 460 elever og 40 ansatte
  • Åpnet i 1988.
  • Skolen ligger fint til oppe i skogen med fugler og skogsdyr som nærmeste naboer.
  • Pedagogiske plattform: Midtstuen skole skal være en utviklingsorientert skole som legger til rette for tilpasset opplæring for den enkelte elev. Vi stiller høye krav til faglig kvalitet i et trygt og inspirerende læringsmiljø .