Hovedseksjon

Jodtabletter og atomberedskap

Som ledd i atomberedskapen i Oslo kommune er jodtabletter lagret i alle offentlige og private skoler, barnehager, barne-og familieetatens institusjoner og andre institusjoner der barn oppholder seg på dagtid. Ved en atomhendelse vil barn få utdelt jodtabletter der de oppholder seg. 

 

For mer om atomberedskap og utdeling av jodtabletter