Permisjonsreglement

Fra 1. august 2013 gjelder Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskolopplæringen.

Du finner hele standarden og mer informasjon på Oslo kommunes nettsider.

Vi ber om at søknader om permisjon sendes tre uker i forkant. Skolen gjør i den forbindelse oppmerksom på at svar på permisjonssøknader kan ta inntil 3 uker, jf. Oslostandarden for behandling av permisjonssøknader. Varslet fravær gjør det lettere for lærerne å planlegge opplæringen. Dette gjelder særlig i de tilfellene der elevfravær kan skape vansker for pararbeid og gruppearbeid.

Søknader skal skrives på eget ark, ikke i meldingsboken.

Søknadsskjemaet finner du her.

Du må lagre søknadsskjemaet og legge det ved eposten.

Når foreldre skal sende en søknad om permisjon, skal søknaden rettes til skolens postmottak.

midtstuen@ude.oslo.kommune.no