Hovedseksjon

Permisjonsreglement og fravær

Fra 1. august 2013 gjelder Oslostandard for behandling av søknader om permisjon fra grunnskolopplæringen.

Du finner hele standarden og mer informasjon på Oslo kommunes nettsider.

Vi ber om at søknader om permisjon sendes tre uker i forkant. Skolen gjør i den forbindelse oppmerksom på at svar på permisjonssøknader kan ta inntil 3 uker, jf. Oslostandarden for behandling av permisjonssøknader. Varslet fravær gjør det lettere for lærerne å planlegge opplæringen. Dette gjelder særlig i de tilfellene der elevfravær kan skape vansker for pararbeid og gruppearbeid.

Skolen forbeholder seg retten til å avslå en permisjonssøknad med henvisning til tidligere avslagsbrev dersom avslaget i dette er på samme grunnlag (eksempelvis når noen har fått avslag på søknad om permisjon for deltagelse på treningssamling og sender ny søknad for det samme på og for et senere tidspunkt).

Det er nå elektronisk å søke om permisjon. Her er det elektroniske søknadsskjemaet 

Permisjonssøknadsskjema

Fravær

Dersom eleven er fraværende fra skolen, uavhengig av årsak, må det gis beskjed til elevens kontaktlærer. Bruk skolemeldingsappen for enkelt fravær som ikke inneholder sensitive opplysninger, eller e-post.