Tilkallingsvikarer

Når lærere er fraværende fra skolen av ulike årsaker, så settes det inn vikarer. Vi har behov for dyktige og engasjerte vikarer som kan stille på kort varsel.

Hvis du ønsker å jobbe som tilkallingsvikar,  send en kort søknad og CV til midtstuen@ude.oslo.kommune.no