Hovedseksjon

Tilkallingsvikarer

Midtstuen skole har behov for dyktige og engasjerte vikarer som kan stille på kort varsel.

Hvis du ønsker å jobbe som tilkallingsvikar,  send en kort søknad og CV til postmottak@ude.oslo.kommune.no med 'Midtstuen Skole' i emnefeltet. 

 

 

TIMELISTER

VIKARHEFTE