Tilkallingsvikarer

Når lærere er fraværende fra skolen av ulike årsaker, så settes det inn vikarer.

Vi har behov for vikarer som kan tilkalles og stille på kort varsel.

Hvis du ønsker å jobbe som tilkallingsvikar, så sender du en epost til Øystein Bråthen.

Eposten må inneholde en kort søknad og CV.