Fremmedspråk

Språk

Du kan velge mellom følgende språkfag: 

Spansk

Tysk

Fransk

Engelsk fordypning

Valgskjema til fremmedspråk finner du her

 

Du søker språkfag sammen med søknaden om valgfag på 8. trinn. Skolen gjør oppmerksom om du velger ''Fordypning i englesk'' vil dette ha en innvirkning for valg av språk på videregående. Du må da velge et nytt fremmedspråk på vg1 som følger deg i 3 år ved studiespesialisering. Yrkeskrav har ikke krav på fremmedspråk. Ved spørsmål ta kontakt med rådgiver. 

 

Bytting av valgfag gjøres normalt ikke, eventuelt må det gjøres innen utgangen av høstsemesteret i 8.klasse. 

 

Søknadsskjema og eventuelle spørsmål sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no 

NB! Husk 'Midtstuen skole' i emnefeltet