Fremmedspråk

Spansk

Tysk

Fransk

Engelsk fordypning

Valgskjema til fremmedspråk finner du her

Hvis det viser seg at eleven ikke ønsker allerede valgte fremmedspråk, så kan det være muligheter for å bytte til et av de andre fremmedspråkene. 

Et eventuelt bytte må gjøres innen utgangen av høstsemesteret i 8.klasse.

Søknadsskjemaet og evt spørsmål rettes til rådgiver Marianne Tjøstheim via epost eller på telefon  98044661.