Helsesykepleier

helsesøster tegn

«Skolehelsetjenesten driver helsefremmende og forebyggende arbeid. Målet for skolehelsetjenesten er å fremme skoleelevens fysiske og psykiske helse. Med dette tilbyr helsesykepleier:

  • Individuelle samtaler/støttesamtaler med ungdom
  • Gruppesamtaler
  • Foreldresamtaler ved behov
  • Undervisning i aktuelle temaer i gruppe/klasse
  • Vaksinasjon i henhold til barnevaksinasjonsprogrammet
  • Deltagelse på noen av skolens tverrfaglige møter
  • «Åpen dør» for ungdommene – besvarer ungdommenes spm. om psykiske og fysiske plager. Oppfølging av dette videre.

Kontaktinformasjon: Navn: Lene Barth

Helsesykepleier kan bl.a. bistå i å kontakte bydelspysykolog og henvise til andre hjelpeinstanser/samarbeidspartnere. Videre oppfordrer helsesykepleier elever og foresatte til å ta kontakt ved spørsmål eller behov. Helsesykepleier har taushetsplikt. Se utfyllende informasjon om skolehelsetjenesten i Informasjonshefte om skolehelsetjenesten ved Midtstuen skole».

 

Samtykkeskjema for vaksine, 10. trinn

Inforskriv om hodelus 

 

Les mer om skolehelsetjenesten på Oslo kommunes nettsider.

Kontakt helsesykepleier

Helsesykepleieren er tilstede:

        Mandag: kl.08.00 – 15.30
        Onsdag: kl.08.00 –  12:00
        Torsdag: kl. 08.00 – 15.30
        Fredag:  kl.  08.00 - 15.30

 

 Kontaktinformasjon: