Hovedseksjon

Søknad om utvidet tid til eksamen

I forbindelse med avviklingen av skriftlig og muntlig eksamen for 10. trinn vil det være noen elever som har allergi eller andre sykdommer/ plager hvor det kan søkes rektor om forlenget tid til eksamen. Det kan søkes om inntil en time på skriftlig eksamen og elever som har krav på utvidet tid kan få inntil 10 minutter ekstra tid på muntlig.
 
Søknad om forlenget tid til eksamen pga sykdom må være dokumentert med legeerklæring som ikke er eldre enn tre måneder gammel. Den må inneholde opplysninger om at legen anser det for sannsynlig at eleven vil være plaget i den perioden skriftlig eksamen gjennomføres, 19. mai til og med 24. mai, og for muntlig eksamen, 10. juni og 14. juni.
 
Elever som har fått innvilget forlenget tid til skriftlig eksamen får brev med vedtak om forlenget tid. 
 
Søknad sendes til postmottak@osloskolen.no. Merk emnefeltet med Midtstuen skole. 
 
Elever som har spesifikke lese- og skrivevansker og/eller spesialundervisning OG har individuell opplæringsplan, vil kunne få en egen tilrettelegging til eksamen uten å søke. Ta eventuelt kontakt med rådgiver Marianne Tjøstheim for spørsmål rundt dette.

 

Søknaden må sendes innen 30.03.2022

Søknadsskjema for utvidet tid finner du her.