Hovedseksjon

IN-klasse

I klasserommet

IN-klassen består av elever på tvers av klassetrinn og startet opp på Midtstuen skole høsten 2019. Klassen har plass til 15 elever.

Da elevene begynner i IN-klassen på ulike tidspunkt, er ferdighetene til hver enkelt noe forskjellig. Alle får tilrettelagt og tilpasset opplæringen på hver sin måte ut ifra deres behov. Undervisningen består av både praktiske og teoretiske aktiviteter som stimulerer språkopplæringen. Elevene har undervisning i alle fag med faglærere. De har vanlige timeplan som de andre klassene på skolen hvor de følger en vanlig skoledag. Elevene får også kontinuerlig veiledning og muligheter til å hospitere i de andre klassene i fag de behersker noe mer. Da elevene mestrer og har tilegnet seg tilstrekkelig språkferdigheter, blir de overført til ordinær klasse på nærskolen.