Fratrekk av fravær på vitnemålet

Permisjon og dokumentert sykdomsfravær etter tre dager kan trekkes fra vitnemålet etter skriflig søknad.

Se mer informasjon og søknadsskjema