Hovedseksjon

Fritak fra sidemål

Fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål gjelder også for elever som har mottatt opplæringen på internasjonale skoler og utlandske skoler etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter.

Søknadsskjema for fritak i sidemål i grunnskolen 

Send søknaden til postmottak@osloskolen.no med 'Midtstuen skole' i emntefeltet. Hvis søknaden ikke blir sendt til oppgitt e-post kan den ikke tas til behandling. Det gjelder også hvis 'Midtstuen skole' ikke er skrevet i emnefeltet.