Hovedseksjon

Fritak fra vurdering med karakter i sidemål

Elever og privatister kan søke om fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål dersom de

  • a. har problemer med å lære begge målformene på grunn av dokumentert sykdom, skade eller dysfunksjon, eller
  • b. ikke har gått i norsk grunnskole på ungdomstrinnet, eller
  • c. i løpet av ungdomstrinnet eller videregående opplæring har hatt rett til særskilt språkopplæring, eller
  • d. i løpet av ungdomstrinnet eller videregående opplæring har gått i internasjonal eller utenlandsk skole i Norge som er godkjent for å ikke gi vurdering med karakter i sidemål.

For å få unntak etter punkt a. holder det ikke med legeattest som for eksempel dokumenterer at eleven har dysleksi. Dokumentasjonen må si noe om at eleven har problemer med å lære begge målformene.

Søknadsskjema for fritak i sidemål i grunnskolen 

Send søknaden til postmottak.Midtstuen@osloskolen.no. Hvis søknaden ikke blir sendt til oppgitt e-post kan den ikke tas til behandling.