Fritak fra sidemål

Elever på 8. - 10. årstrinn i grunnskolen kan få fritak fra vurdering med karakter i skriftlig sidemål hvis de har rett til særskilt språkopplæring. Det samme gjelder for elever som har mottatt opplæringen på internasjonale skoler og utlandske skoler etter læreplanen i grunnleggende norsk for språklige minoriteter. 

 

Søknadsskjema for fritak i sidemål i grunnskolen 

Send søknaden til postmottak@ude.oslo.kommune.no med 'Midtstuen skole' i mentefeltet!

Hvis søknaden ikke blir sendt til oppgitt mail så kan den ikke tas til behandling. Det gjelder også hvis 'Midtstuen skole' ikke er skrvet i emnefeltet.