Hovedseksjon

Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Driftsstyret skal holdes løpende orientert om det som har vesentlig betydning for skolemiljøet, bl.a. om hendelser, planer og vedtak. 

Driftsstyrets hensikt: Bystyret innførte driftsstyrer for å:

 • Styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole
 • Legge forholdene til rette for optimal bruk av skolens samlede ressurser
 • Gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet
 • Legge forholdene best mulig til rette for å nå målene i læreplaner og annet planverk

Hovedoppgavene er:

 • å vedta skolens budsjett og disponere dette innenfor tildelte rammer
 • å vedta strategisk plan for skolen
 • å behandle resultater fra nasjonale og kommunale prøver
 • å behandle resultater fra brukerundersøkelser
 • å påse at skolen driver skolebasert vurdering

Bystyret har vedtatt at hovedoppgavene er å ha ansvar for:

 • å vedta skolens budsjett og behandle dette innenfor tildelte rammer
 • å vedta strategisk plan og virksomhetsplan for skolen
 • at skolen driver skolebasert vurdering
 • å føre overordnet tilsyn med skolens virksomhet

Det er ikke driftsstyrets oppgave å behandle saker knyttet til enkeltpersoner.

 

Medlemmer av driftstyret 2024-2026

 

Representanter fra foresatte

Lene Tornes
Patricia San Miguel

 

Representanter for kommunen

Anne-Marit Pettersen Lie (H)
Monika Dypeng (H)
Øystein Jetne (SV)

 

Vararepresentant for kommunen

Live Bressendorf Lindseth (H)
Johannes Kaasa (H)
Nolvia Dominguez Skjetne (SV)

 

Representanter for de ansatte

Henrik G Gjæver
Grete Svensen
Bettina Torgersen (vara)
Christel Fiske (vara)

 

Representanter for elevrådet

Elise Helset
Jonathan Bjørnebekk