Driftsstyret på Midtstuen Skole

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Driftsstyret skal holdes løpende orientert om det som har vesentlig betydning for skolemiljøet, bl.a. om hendelser, planer og vedtak. 

 

Medlemmer av driftstyret 2019-2020

 

Representant fra foresatte

1. Borch-Nielsen, Nina Caroline Tandberg

2. Arnstad, Ineke

 

Representanter for kommunen

1. Representant for kommunen

    Anne-Marit Pettersen Lie (H)

 

2. Representant for kommunen

    Oscar Husebye (H)

 

3. Representant for kommunen

    Øystein Jetne (SV)

 

1. Vararepresentant for kommunen

    Live Bressendorf Lindseth (H)

 

2. Vararepresentant for kommunen

    Johannes Kaasa (H)

 

3. Vararepresentant for kommunen

    Nolvia Dominguez Skjetne (SV)

 

Representanter for de ansatte

1. Inga Fønstelien

2. Grete Svensen

 

Representanter for elevrådet

Emily Bjaarstad Hagelsteen og Maya Gaarud Houge