Hovedseksjon

Driftsstyret

Gjennom ordningen med driftsstyrer ønsker Osloskolen å styrke det lokale selvstyret ved å overføre ansvar og myndighet til den enkelte skole og gi brukerne reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Driftsstyret skal holdes løpende orientert om det som har vesentlig betydning for skolemiljøet, bl.a. om hendelser, planer og vedtak. 

Medlemmer av driftstyret 2020-2022

Representanter fra foresatte

Arnstad, Ineke

Malling, Hermine

Representanter for kommunen

Anne-Marit Pettersen Lie (H)
Monika Dypeng
Øystein Jetne (SV)

Vararepresentant for kommunen

Live Bressendorf Lindseth (H)
Johannes Kaasa (H)
Nolvia Dominguez Skjetne (SV)

Representanter for de ansatte

Inga Fønstelien
Grete Svensen

Representanter for elevrådet

Selma Odland

Hermine Hoel