Hovedseksjon

Strategisk plan

Data2

Lærerstaben på Midtstuen er høyt kvalifisert og legger stor vekt på å se den enkelte elev. At ungdommen utvikler seg i et trygt læringsmiljø er viktig. Elevrådet er aktivt og bidrar til inkludering
gjennom hele skoleåret. Midtstuen er MOT- skole som bevisst benytter metoder som bidrar til å
forsterke den enkelte elevs positive, robuste og inkluderende atferd. MOTs overbevisning er at å
styrke ungdoms robusthet og mot er nøkkelen til å skape et varmere og tryggere samfunn.

Strategisk plan 2019