Hovedseksjon

Strategisk plan

Lærerstaben på Midtstuen er høyt kvalifisert og legger stor vekt på å se den enkelte elev.

Gjennom arbeidet med å bli dysleksivennlig skole har vi som mål at undervisningen tydelig og synlig skalreflektere LK20 gjennom:

•Et trygt og godt læringsmiljø

•Elevmedvirkning i praksis

•Struktur og forutsigbarhet

•Tilpasset opplæring gjennom tilrettelegging for den enkelte innenfor rammen av gruppen og fellesskapet 

•Elever som er aktivt deltakende i sitt eget læringsarbeid 

 

Læringsmiljø:

At ungdommen utvikler seg i et trygt læringsmiljø er viktig. Elevrådet er aktivt og bidrar til inkludering gjennom hele skoleåret.

Midtstuen er MOT- skole som bevisst benytter metoder som bidrar til å forsterke den enkelte elevs positive, robuste og inkluderende atferd. MOTs overbevisning er at å styrke ungdoms robusthet og MOT er nøkkelen til å skape et varmere og tryggere samfunn.

samarbeide og problemsløsingmellom elever