Valgfag

 Midtstuen skole tilbyr fire ulike valgfag:

Fysisk aktivitet og helse

Teknologi i praksis

Design og redesign

Medier og informasjon

Forskning i praksis rettet mot naturfag

 

Elever som skal starte på Midtstuen skole til høsten, skal velge ett av disse valgfagene.

 

Valgfagsskjemaet for 8.trinn finner du her.

Send skjemaet til oystein.brathen@ude.oslo.kommune.no

 

Valgfag i Oslo

Valgfagene skal ha to funksjoner:

De skal forsterke basisfagene og gi muligheter for fordypning, alt etter elevenes behov.

Valgfagene skal videre bidra til å øke elevenes motivasjon for skolen og opplæringen, gjennom å tilby læring på alternative læringsarenaer samt ivareta en praktisk tilnærming til arbeid i fagene.

Drawing of a city