Valgfag

Midtstuen skole tilbyr ni ulike valgfag:

Fysisk aktivitet og helse

Teknologi i praksis

Design og redesign

Programmering

Forskning i praksis rettet mot naturfag 

Natur, miljø og friluftsliv

Innsats for andre (valgfaget vil være å jobbe med sosiale eventer på skolen + mulig en gruppe kantine - planlegge og gjennomføre hyggelige aktiviteter)

Produksjon av varer og tjenester (elevbedrift - ungt entreprenørskap) 

Sal og scene (sette opp revy, jobbe med skuespill og lignende) 

 

Elever som skal starte på Midtstuen skole til høsten, skal velge ett av disse valgfagene.

 

Valgfagsskjemaet for 8.trinn finner du her.

  

Bytte av valgfag

OBS! Frist for bytting av valgfag er 01.05.2020!

 

Send skjemaet til postmottak@ude.oslo.kommune.no

NB! Husk 'Midtstuen Skole' i emnefeltet

 

Valgfag i Oslo

Valgfagene skal ha to funksjoner:

De skal forsterke basisfagene og gi muligheter for fordypning, alt etter elevenes behov.

Valgfagene skal videre bidra til å øke elevenes motivasjon for skolen og opplæringen, gjennom å tilby læring på alternative læringsarenaer samt ivareta en praktisk tilnærming til arbeid i fagene.

 

Informasjon om retningslinjene for kroppsøving