Valgfag

Midtstuen skole tilbyr ni ulike valgfag:

Fysisk aktivitet og helse

Faget deles inn i 6 undergrupper: tennis, alpint, dans, fotball og langrenn.

Teknologi i praksis

Undersøkelser samt idèutvikling og produksjon. De skal jobbe praktisk med å kunne undersøke ulike teknolgiske prdukter, vurdere riktig bruk, vurdere teknologiske produkt ut i fra brukertilpassing, HMS-krav og miljøtilpassing.

Design og redesign

Et valgfag der du som elev får muligheten til å lage ulike produkter utviklet fra gjenbruksmaterialer. I valgfaget Design og Redesign skal elevene lære å jobbe med de ulike fasene i en designprossess fram til et ferdig produkt. I design og redesign er skapende arbeid sentralt. I faget vil vi jobbe med en rekke ulike prosjekter der elevene vil få utforske ulike gjenbruksmaterialer og utvikle nye produkter. 

Programmering

I valgfag programmering lærer vi hvordan program kodes. Hvordan vi koder for bevegselse. Hvordan vi koder for lyd. Hvordan vi koder for farge. Hvordan vi koder for regler i spill. Hvordan vi koder kommunikasjon (at noen snakker sammen). Hvordan vi koder for å oppdage feil. Dette gjør vi gjennom opplæring og eksperimentering. 

Forskning i praksis

For deg som er nysgjerrig på hvordan ting henger sammen, eller som lurer på hvorfor noe er som det er, eller om ønsker å finne mest mulig ut om et tema. Elevene utfordres til å undersøke aktuelle spørsmål realtert til natur, miljø og klima, samt kultur-, samfunns- og arbeidsliv og formidle resultatene. 

Natur, miljø og friluftsliv

Elevene skal gjennom faget få et nært og godt forhold til naturen, både som et sted å være, et sted og lære og et sted å høste. Gjennom faget skal elevene bl.a. lære å planlegge og gjennomføre turer. Her kan det bli noen lengre økter og avspassering. 

Innsats for andre 

Dette er et praktisk fag for deg som er engasjert og har lyst til  glede de rundt deg og miljøet på skolen. Du vil være med å arbeide for å skape et godt skolemiljø og bidra til planlegging og gjennomføring av ulike aktiviteter og arrangementer på skolen. Noen vil få mulighet til å være trivselsledere på skolen. 

Produksjon av varer og tjenester 

I dette faget skal elevene opprette en bedrift og produsere, markedsføre og tilby konkrete produkter eller tjenester til definerte målgrupper. Et hovedformål er å utvikle elevenes praktiske ferdigheter og erfaring med entreprenørskap Det må påregnes å jobbe utenom/etter skoletid. Vi samarbeider med ungt entrepenørskap

Sal og scene 

Faget jobber med å skape og formidle. Elevene skal planlegge og gjennomføre en forestilling/konsert eller lage og vise en film/video. Elevene kan delta i forberedelsene bak scenen eller på scenen. Faget er prosjektbasert, og et hovedformål er å utvikle elevenes kreativitet. 

 

Elever som skal starte på Midtstuen skole til høsten, skal velge ett av disse valgfagene.

  

Skjema for å bytte valgfag

OBS! Frist for bytting av valgfag er 25.04.2020!

 

Send skjemaet til postmottak@ude.oslo.kommune.no

NB! Husk 'Midtstuen Skole' i emnefeltet

 

Valgfag i Oslo

Valgfagene skal ha to funksjoner:

De skal forsterke basisfagene og gi muligheter for fordypning, alt etter elevenes behov.

Valgfagene skal videre bidra til å øke elevenes motivasjon for skolen og opplæringen, gjennom å tilby læring på alternative læringsarenaer samt ivareta en praktisk tilnærming til arbeid i fagene.

 

Informasjon om retningslinjene for kroppsøving