Hovedseksjon

Valgfag

Fysisk aktivitet og helse

Faget deles inn i 6 undergrupper: tennis, alpint, dans, fotball, langrenn og sport/skolen.

Design og redesign

Et valgfag hvor elevene får muligheten til å lage ulike produkter utviklet fra gjenbruksmaterialer. I valgfaget «design og redesign» skal elevene jobbe med de ulike fasene i en designprosess frem til et ferdig produkt. Skapende arbeid er sentralt. I faget vil vi jobbe med en rekke ulike prosjekter der elevene vil få utforske ulike gjenbruksmaterialer og utvikle nye produkter.  

Programmering

I valgfaget programmering lærer vi hvordan ulike program kodes. Hvordan vi koder for bevegelse, for lyd, for farge, for regler i spill, for kommunikasjon og for å oppdage feil. Alt dette gjør vi gjennom opplæring og eksperimentering.  

Ideer og praktisk forskning

Dette valgfaget er for deg som er nysgjerrig på hvordan ting henger sammen, som lurer på hvorfor noe er som det er, eller ønsker å finne mest mulig ut om et tema. Elevene utfordres til å undersøke aktuelle spørsmål relatert til natur, miljø og klima, samt kultur-, samfunns- og arbeidsliv, i tillegg til å formidle resultatene.

Utvikling av produkter og tjenester

I dette faget skal elevene opprette en bedrift og produsere, markedsføre og tilby konkrete produkter eller tjenester til definerte målgrupper. Et hovedformål er å utvikle elevenes praktiske ferdigheter og erfaring med entrepenørskap. Elevene må regne med å måtte jobbe utenom/etter skoletid. Vi samarbeider med ungt entrepenørskap

 

 

Elever som skal starte på Midtstuen skole til høsten, skal velge ett av disse valgfagene.

Gjennomføring av valgfag avhenger av antall søkere. Dersom det er svært små grupper, vil det ikke være mulig å sette opp faget. 

 

For spørsmål, kontakt Thomas Hågensen: thomas.hagensen@osloskolen.no 

 

Bytte valgfag:   

Bruk lenken under

Skjema for å bytte valgfag

 

eller scan denne QR- koden

Bytte valgfag.png

 

OBS! Frist for bytting av valgfag er 25.04.2022 - fristen gjelder for standpunkt i faget.

 

Regler for bytting av valgfag: 

For nye 8. trinn:

eleven kan bytte valgfag før høstferien inneværende år, med skriftlig bekreftelse av undervisningsinspektør, mulig med oppstart i det nye valgfaget etter høstferien. Se på kalenderen på forsiden av hjemmesiden for dato på høstferien. Siste frist for bytting er før høstferien!

 

8, 9 og 10. trinn: 

Ved ønske om å bytte valgfag, må det søkes om bytte innen 25.04.2022. Søknader senere enn dette blir ikke tatt i mot, og eleven får ikke lov til å bytte. Alt skal skje skriftlig og ved bruk av oppgitt skjema. Eleven har etter skriftlig bekreftelse av bytting, oppstart på det nye valgfaget neste skoleår. 

 

Valgfag i Oslo

Valgfagene skal ha to funksjoner:

De skal forsterke basisfagene og gi muligheter for fordypning, alt etter elevenes behov.

Valgfagene skal videre bidra til å øke elevenes motivasjon for skolen og opplæringen, gjennom å tilby læring på alternative læringsarenaer samt ivareta en praktisk tilnærming til arbeid i fagene.