Hovedseksjon

Hvis en elev skader seg

Vinter

Elever i grunnskolen er omfattet av regler om yrkesskade i folketrygdloven. Reglene gjelder på undervisningsstedet i undervisningstiden, for de elever som deltar på valgfag andre steder enn på skolen eller på reise i skolens regi (også ved skoletransport).

Hvis en elev skader seg