Søke skoleplass på Midtstuen skole

Søknadsskjemaet for skoleplass på Midtstuen skole for inneværende år finner du her.

Du kan levere søknadsskjemaet ferdig utfylt på kontoret, sende det på epost eller med postmannen.

Epostadressen du skal sende til: midtstuen@ude.oslo.kommune.no eller med postmannen til:

Postboks 53 Besserud
0712 Oslo

 

Søknadsskjema for skoleåret 2019/2020 finner du her.

 

Inntak skjer etter prinsippet etter Oslo kommunes  Rundskriv nr 1/2017

Dersom skolen ikke har ledig kapasitet til å ta inn samtlige som søker skolebytte, skal
det legges vekt på følgende forhold ved rangering av søkere:
 bostedets nærhet til skolen
 søsken ved skolen
 trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
 sosiale og/eller medisinske forhold
 søker mener at den ønskede skolen er bedre tilpasset barnets behov enn
innskrivningsskolen
 praktiske hensyn; nærhet til foresattes arbeidssted, søskens barnehage m.m.