Søke skoleplass

Søknadsskjemaet for skoleplass på Midtstuen skole finner du her.

Du kan levere søknadsskjemaet ferdig utfylt på kontoret, sende det på epost eller med postmannen.

Epostadressen du skal sende til: midtstuen@ude.oslo.kommune.no eller med postmannen til:

Postboks 53 Besserud
0712 Oslo