Søke skoleplass på Midtstuen skole

Her finner du søknadsskjemaet for skoleplass på Midtstuen skole for inneværende år.

 

Søknadskjemaet skal bli sendt til: postmottak@ude.oslo.kommune.no 

NB! Merke emnfeltet med "Midtstuen skole"

 

Søknadsskjema for skoleåret 2020/2021 finner du her.

 

Inntak skjer etter prinsippet etter Oslo kommunes  Rundskriv nr 1/2017

Dersom skolen ikke har ledig kapasitet til å ta inn samtlige som søker skolebytte, skal
det legges vekt på følgende forhold ved rangering av søkere:
 bostedets nærhet til skolen
 søsken ved skolen
 trafikk- og sikkerhetsmessige forhold
 sosiale og/eller medisinske forhold
 søker mener at den ønskede skolen er bedre tilpasset barnets behov enn
innskrivningsskolen
 praktiske hensyn; nærhet til foresattes arbeidssted, søskens barnehage m.m.