Hovedseksjon

Klage på karakterer

Hvis du som elev i grunnskolen eller foresatte med elever i grunnskolen, ønsker å klage på standpunktkarakterer eller eksamenskarakterer, så finner du veiledningen så finner du mer om det på Statsforvalteren sine nettsider. Det er ikke klagerett på karakterer gitt underveis, som f.eks. halvårsvurderinger. Det oppfordres til å ta kontakt med faglærer dersom man har spørsmål til halvårsvurderingen.

Klage på eksamenskarakter

Les om å klage på eksamenskarakter på Oslo kommunes nettsider

Klage på standpunkt

Her finner du veilederen fra Oslo kommune på hvordan gå fram om du skal klage på standpunktskarakter.

Husk 10 dagers frist. Fristen gjelder fra den dagen karakter er gjort tilgjengelig for eleven.