Hovedseksjon

Samarbeid mellom skolen og hjemmet

Midtstuen skole ønsker å styrke samarbeidet mellom skole og hjem. Vi arrangerer trinnvise foreldremøter minst en gang i semesteret, hvor foresatte har mulighet til å møte alle lærerne og hverandre. På møtene blir aktuelle temaer tatt opp, enten av skolen og FAU eller eksterne foredragsholdere. Foresatte blir oppfordret til å stille til FAU og kan også stille som representanter til Driftsstyret, gjennom FAU.

Forskning viser at barn presterer bedre faglig og utvikler seg bedre sosialt når det er et godt samarbeid mellom foreldrene og skolen.

FUG er et nasjonalt, rådgivende organ for både utdanningsmyndigheter og for foreldre og ansatte i grunnopplæringen. Utvalget består av syv medlemmer og er oppnevnt for fire år. Se lenke til hjemmesiden til FUG til høyre.

FUG ønsker å dyktiggjøre foreldrene i å være gode samarbeidspartnere for skolen.

Det gjennomføres og en planlagt utviklingssamtale i semesteret, hvor foresatte og elevene går gjennom skolesituasjonen og veien videre.

Skolen vil utarbeide et årshjul for samarbeidet mellom skole og hjem.