Hovedseksjon

Eksamen våren 2022

SKRIFTLIG EKSAMEN

Kungjøring av trekk: 12. mai kl. 09.00

18. mai: Forberedelsesdag Engelsk

19. mai: EKSAMEN ENGELSK

19. mai: Forberedelsesdag Norsk

20. mai: EKSAMEN NORSK HOVEDMÅL

23. mai: EKSAMEN NORSK SIDEMÅL

24. mai: EKSAMEN MATEMATIKK

 

NB! Elever som har fritak for vurdering med karakter i skriftlig sidemål skal ha kun en eksamensdag i norsk hovedmål. Ordningen trer i kraft fra og med våren 2022.