Hovedseksjon

Midtstuen skoles venner

Foreningens mål er å drive aktiviteter som kommer alle elever og andre barn tilknyttet Midtstuen skole til gode.

 

Driften er basert på inntekter fra ulike aktiviteter som styret og andre administrerer, samt fra en frivillig kontingent, for tiden 200,- kroner per skoleår. Eventuelt kan foresatte og andre bidra ved å sende større eller mindre beløp. MSVs kontonummer er 5084.68.24275.

 

Styret fordeler midlene etter søknad fra skolen eller andre interessenter ved skolen som søker støtte. Tidligere er innsamlede midler blitt brukt til blant annet klassesett med pc-er, sykkelstativer og lavvoer. MSV har også bidratt med penger i forbindelse med klasseturer og klasseaktiviteter.

 

MSV er registrert i Enhetsregisteret og Frivillighetsregisteret med organisasjonsnummer 997 936 949.

 

I skoleåret 2016/2017 har MSV-styret følgende sammensetning:

  • Sigurd Ulven
  • Siv Dearnsley
  • Hermine Middelfart