Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Personalet 2022

 

 

Ledelsen: 

 

Rektor:

Sissel Følling Eilertsen - postmottak@ude.oslo.kommune.no (NB! Husk 'Midtstuen skole' i emnefeltet)
Tlf: 23 22 07 20
 

Assisterende rektor:

 

 

 

Undervisningsinspektør: 

Liv Bredahl.jpg

Liv Bredahl - liv.bredahl@osloskolen.no  
98015150  

 

Avdelingsleder: M+ og IN-klassen

Inger-Marie Ertzaas - inger-marie.ertzaas@osloskolen.no
Tlf: 90 18 53 46 
 
 
Administrasjonen

 

Kontorleder: 

Grete.jpg Grete Svensen - grete.svensen@osloskolen.no
 

Førstekonsulent: 

Bettina Torgersen - bettina.torgersen@osloskolen.no
              

Rådgiver & Sosiallærer

Personalet - Marianne Tjøstheim[1].jpg Marianne Tjøstheim - Marianne.tjostheim@osloskolen.no

tlf: 98 04 46 61 

 

Miljøarbeider

 Thomas Hågensen - thomas.hagensen@osloskolen.no

tlf: 41 42 52 77

 

Vernepleier

 Magnus Toft-Larsen.jpg Magnus Toft-Larsen - magnus.toft-larsen@osloskolen.no

 

Ungdomslos/forebyggende ungdomsteam

Camilla B.jpg

Camilla Bergaust
Telefon: 901 08 579
 camilla.bergaust@osloskolen.no
 

Helsesykepleier

Marianne Westby Thorstad - marianne.westby.thorstad@bva.oslo.kommune.no
Tilstede: mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 08.30-14.30.  En av dagene blir halv dag. Tidene vil variere.
Telefon: 45725230

 

 

IKT-ansvarlig

Reynato Jr. Matencio - reynato.matencio@osloskolen.no

 

 

Kontaktlærere 8. trinn: 

 

Nicoline Sohlberg Winther.jpg 8AB: Nicoline Sohlberg Winther - nicoline.winther@osloskolen.no
Mirta Impric-Juric.jpg 8AB: Mirta Impric-Juric - mirta.impric-juric@osloskolen.no
8AB: Kristoffer Lie Hansen - kristoffer.hansen@osloskolen.no
 8CD: Kjetil Meinstad Aaserud - kjetil.aaserud@osloskolen.no
8CD: Sigrid Fiskerud - sigrid.fiskerud@osloskolen.no
Knut Magnus Helle.jpg  8CD: Knut Helle - knut.helle@osloskolen.no
8EF: Micha  Adrie Jaques Rombout - micha.a.rombout@osloskolen.no
Rikke.jpg  8EF: Rikke Bay - rikke.bay@osloskolen.no
Emilie Louise Ibenfeldt_3 (2).jpg  8EF: Emilie Ibenfeldt - emilie.ibenfeldt@osloskolen.no

 

 

 

Kontaktlærere 9. trinn: 

9A: Bård Joachim Hoel Haug - bard.haug@osloskolen.no
Katrine Håker Zanetti.jpg 9B:Katrine Zanetti katrine.zanetti@osloskolen.no 
Petter Brun Andersen.jpg 9C: Petter Andersen - petter.andersen@osloskolen.no
9D:  Andrea Ruiz andrea.ruiz@osloskolen.no 
Lars Ellevold.jpg  9E: Lars Ellevold    lars.ellevold@osloskolen.no 
Ola Eieland Abrahamsen.jpg 9F: Ola Eiekand Abrahamsen - ola.abrahamsen@osloskolen.no
9G: Hedda Kvamsdal - hedda.kvamsdal@osloskolen.no

 

 

Kontaktlærere 10. trinn: 

Monica Chutko Husum.jpg 10A: Monica Chutko Husum - monica.husum@osloskolen.no  
10B: Johannes Østhus Rognmo - johannes.rognmo@osloskolen.no
10C: Tina Marie Stubberud - tina.stubberud@osloskole.no
10D: Tore Solli - tore.solli@osloskolen.no
10E: Lasse Muhle Steen Jensen - lasse.jensen@osloskolen.no
Karina.jpg 10F: Karina Bengston Nielsen - karina.nielsen@osloskolen.no
 

Kontaktlærer IN-Klassen:

 Marianne Tenvik - marianne.tenvik@osloskolen.no

 

Faglærere: 

Nicolas Battersby - nicolas.battersby@osloskolen.no
Olga Vanessa Bilek - olga.bilek@osloskolen.no
Tony Danielsen - tony.danielsen@osloskolen.no
 Olav Dowkes - olav.dowkes@osloskolen.no
Simon Bakke Frøystadvåg.jpg Simon Frøystavåg simon.froystadvag@osloskolen.no 
 Inga Fønstelien - inga.fonstelien@osloskolen.no
Hannah Angvik Færden.jpg Hannah Færden -hannah.farden@osloskolen
Hilde Holgate  - hilde.hogate@osloskolen
Kristina Myrvang - kristina.myrvang@osloskolen.no
Remy A. Hammeren Møllerhaugen  -remy.mollerhagen@osloskolen.no 
Simen Mørdre.jpg Simen Mørdre - simen.mordre@osloskolen.no
Olga Lazareva Nordborg - olga.nordborg@osloskolen.no
 Simon Sangolt - simon.sangolt@osloskolen.no

Anneli Severinsen - anneli.severinsen@osloskolen.no
Åse Straume - ase.straume@oslosklen.no
Madeleine Strømseth - madeleine.stromseth@osloskolen.no
 Vidmantas Tumelionis - vidmantas.tumelionis@osloskolen.no