Hovedseksjon

Ledelse og ansatte

Personalet 2021-2022

Ledelsen: 

 

Rektor:

Sissel Følling Eilertsen - postmottak@ude.oslo.kommune.no (NB! Husk 'Midtstuen skole' i emnefeltet)
Tlf: 23 22 07 20
 

Assisterende rektor:

 Svein S.JPG
Svein Søvde - svein.sovde@osloskolen.no
Tlf: 45 41 39 71 
 

Undervisningsinspektør: 

Ane Graff - ane.graff@osloskolen.no

Bilde kommer

 
Administrasjonen

 

Kontorleder: 

Grete.jpg Grete Svensen - grete.svensen@osloskolen.no
 

Førstekonsulent: 

Bettina Torgersen - bettina.torgersen@osloskolen.no
              

Rådgiver & Sosiallærer

Personalet - Marianne Tjøstheim[1].jpg Marianne Tjøstheim - Marianne.tjostheim@osloskolen.no

tlf: 98 04 46 61 

 

Miljøarbeider

 Thomas Hågensen - thomas.hagensen@osloskolen.no

tlf: 41 42 52 77

 

Ungdomslos/forebyggende ungdomsteam

Camilla B.jpg

Camilla Bergaust

Telefon: 901 08 579

Epost: camilla.bergaust@osloskolen.no

Bilde kommer

Avdelingsleder: M+ og IN-klassen

Inger-Marie Ertzaas - Inger-marie.ertzaas@osloskolen.no
Tlf: 90 18 53 46 
 

Helsesykepleier

Marianne Westby Thorstad

Tilstede: mandag, tirsdag, torsdag, fredag kl. 08.30-14.30.  En av dagene blir halv dag. Tidene vil variere.

Telefon: 45725230

E-post: marianne.westby.thorstad@bva.oslo.kommune.no

 

IKT-ansvarlig

Sven Randmæl - sven.randmal@osloskolen.no

Bilde kommer

 

 

Kontaktlærere 8. trinn: 

8A: Bård Joachim Hoel Haug - bard.haug@osloskolen.no
 
8B: Tony Danielsen - tony.danielsen@osloskolen.no
Bilde kommer
 
8C: Katherine del Pilar Mercado Romero  -katherine.romero@osloskolen.no
Bilde kommer
8D: Lara de Rosa Riis - lara.riis@osloskolen.no
8E: Øyvind Emil Røkenes - oyvind.rokenes@osloskolen.no
8F: Ola Eiekand Abrahamsen - ola.abrahamsen@osloskolen.no
 8G: Simen Mørdre - simen.mordre@osloskolen.no

Bilde kommer

 

Kontaktlærere 9. trinn: 

 9A: Monica Chutko Husum - monica.husum@osloskolen.no
 9B: Johannes Østhus Rognmo - johannes.rognmo@osloskolen.no
 9C: Åshild Aursjø Nilsen - ashild.a.nilsen@osloskolen.no
 9D: Tore Solli - tore.solli@osloskolen.no
 9E: Lasse Muhle Steen Jensen - lasse.jensen@osloskolen.no
 9F: Marte Indahl Pederstad - marte.pederstad@osloskolen.no
 

Kontaktlærere 10. trinn: 

 10A: Frode Andersen - frode.andersen@osloskolen.no
 10B: Micha Adrie Jaques Rombout - micha.a.rombout@osloskolen.no
10C: Lars Ellevold - lars.ellevold@osloskolen.no
 10D: Sigrid Fiskerud - sigrid.fiskerud@osloskolen.no
10E: Nicoline Sohlberg Winther - nicoline.winther@osloskolen.no
Mirta.jpg 10F: Mirta Impric-Juric - mirta.impric-juric@osloskolen.no
 10G: Tina Marie Stubberud - tina.stubberud@osloskole.no
 

Kontaktlærer IN-Klassen:

 8, 9 & 10: Elin Beate Husebø - elin.husebo@osloskolen.no
 

Faglærere: 

Marianne Aam - marianne.aam@osloskolen.no
Sebastian Aagnes - sebastian.aagnes@osloskolen.no
Anne.jpg Anne Bjørnstad - anne.bjornstad@osloskolen.no
 
Nicolas Battersby - nicolas.battersby@osloskolen.no
Tony Danielsen - tony.danielsen@osloskolen.no
 Olav Dowkes - olav.dowkes@osloskolen.no
 Inga Fønstelien - inga.fonstelien@osloskolen.no
Kristoffer Lie Hansen - kristoffer.hansen@osloskolen.no
 Isabel Hartung - isabel.hartung@osloskolen.no
Hilde Holgate  - hilde.holgate@osloskolen.no
 Torgrim Jablonski - torgrim.jablonski@osloskolen.no
Hedda Kvamsdal - hedda.kvamsdal@osloskolen.no
Martine Beate Mortensen - martine.mortensen@osloskolen.no
Katherine Mercado - kathrine.mercado@osloskolen.no
Kristina Myrvang - kristina.myrvang@osloskolen.no
Ingeborg Therese Neumann - ingeborg.neumann@osloskolen.no
Karina.jpg Karina Bengston Nielsen - karina.nielsen@osloskolen.no
Andrea Ruiz - andrea.ruiz@osloskolen.no
 Christoffer Sangolt - christoffer.sangolt@osloskolen.no

 Simon Sangolt - simon.sangolt@osloskolen.no
Alexander Schuessler - alexander.sckuessler@osloskolen.no
Anneli Severinsen - anneli.severinsen@osloskolen.no
Åse Straume - ase.straume@osloskolen.no
 Marianne Tenvik - marianne.tenvik@osloskolen.no

 Vidmantas Tumelionis - vidmantas.tumelionis@osloskolen.no

 Terje Engh Wiig - terje.wiig@osloskolen.no