Hovedseksjon

Vår profil

Midtstuen skole har som mål å bli en av landets beste skoler i elevresultater og trivsel. At ungdommen utvikler seg i et trygt læringsmiljø der faglig kompetanse og ferdighet verdsettes, er viktig for oss.

På Midtstuen vil elevene lykkes i sitt skolearbeid. Elever og lærere arbeider kontinuerlig med samarbeid og utvikling for å nå målet.

Lærerne er organisert i trinn- og fagteam og har flere møteplasser ukentlig til å finne gode løsninger for undervisningen og elevenes trivsel. Skolen har satt av tid til tverrfaglig arbeid med elevene hver uke, og bruker tiden både til faglige prosjekter og sosiale arrangementer. Mange elever er fysisk aktive og kreative, noe som gjenspeiler seg i antall elever som velger fysisk aktivitet og helse eller design og redesign. Dette skoleåret forsøker vi oss på Ungt entreprenørskap, noe vi tror vil gi elevene større motivasjon for fagene i skolen og videre utdanning. Hvert år setter vi av to uker til arbeid som særlig skal fremme gode klassemiljø og fremme elevenes trygghet i skolen.

Lærerstaben på Midtstuen er høyt kvalifisert og legger stor vekt på å se og hjelpe den enkelte elev i sin faglige og sosiale utvikling. En sterk indre motivasjon og bevissthet hos lærerne på egen utvikling og kontinuerlige læring, er sterke drivere her. Gjennom samarbeid, modellering og deling overfører lærerne kunnskap og ferdigheter til elevene. Med høye ambisjoner i lærerstaben, blant elever og i foreldregruppa, når vi lengre sammen. Midtstuen skole jobber systematisk med elevrådsarbeid og sosialt miljøarbeid for å sikrer et godt fysisk og psykisk læringsmiljø. Skolen vil fortsette sin søken etter å bedre elevenes trivsel,  læringslyst og faglige utbytte gjennom innovasjon og økt profesjonsfelleskap hos våre ansatte. Sammen skal vi lære oss hvordan vi best mulig kan bruke teknologien til det beste for læringsarbeidet ved Midtstuen skolen.