Hovedseksjon

Invitasjon til ICDP

To voksne utendørs

ICDP er et enkelt, helsefremmende og forebyggende program rettet mot foreldre og omsorgsgivere. I løpet av programmet vil de ta for seg 8 temaer for godt samspill i familien.