Hovedseksjon

Informasjonsmøte om rehabilitering og utvidelse av Midtstuen skole.

Midtstuen skole - panorama

Oslobygg KF kunngjør oppstart av planarbeid jf. plan- og bygningslovens § 12-8 for å oppdatere reguleringsplanene for Midtstuen skole med omgivelser til skole, barnehage og flerbrukshall med tilhørende samferdselsanlegg og grønnstruktur i en ny reguleringsplan.