Ikke mer skolefrukt resten av dette skoleåret

Illustrasjon.

utdanningsetaten har bestemt at det ikke tilbys gratis frukt til elever på kommunale ungdomsskoler før sommeren. Oppstart av skolefrukt blir tidligst skoleåret 2020-2021.

 

For mer informasjon