Foreldremøter våren 2017

foreldremøte

10.trinn onsdag 25. januar kl.18.00.

9.trinn tirsdag 14. februar kl.18.00

8.trinn onsdag 15. februar kl.18.00