Ledelse og ansatte 2016-2017

Kontoret

Betjent mellom kl. 08.00-15.00

midtstuen@ude.oslo.kommune.no

Telefon: 23 22 07 20

Fax: +47 22 13 72 49

 

Rektor

Sissel Følling Eilertsen

Telefon: 23 22 07 20

Assisterende rektor

Inga May Grimsrud 

Telefon: 91 31 47 98

Undervisningsinspektør

Øystein Bråthen - trinnleder 9.trinn og 10.trinn

Telefon: 41 61 56 42

Borgar Eliassen - trinnleder 8.trinn og 10.trinn

Telefon: 90 18 75 62

 

Rågdiver

Marianne Tjøstheim

Telefon: 98 04 46 61

 

Kontorleder

Grete Svensen

Telefon: 23 22 07 20

 

Vaktmester

Maciej (Mathias) Karwatka

Telefon: 41 06 39 14

Renholdsleder

Mercedes Ramirez

Telefon: 45 52 54 45

 

8. trinn - kontaktlærere

8A:Terje Engh Wiig

8B: Katrine Håker Zanetti 

8C: Karina Nielsen 

8D: Inga Fønstelien

8E: Ingeborg Neumann 

8F: Aina Mo 

 

9. trinn - kontaktlærere

9A: Christer Øren

9B: Lars Tore Kaslegard 

9C: Thomas Risbøl

9D: Monica Husum

9E: Richard Prestegård

9F: Bendik Christoffersen

9G: Åse Straume 

 

10. trinn - kontaktlærere

10A: Tonje Bjordal 

10B: Tiril Borgnes

10C: Christine Svenkerud

10D: Stine Try

10E: Ane Graff 

10F: Elisabeth Ophaug 

10H: Susanne Stensland

 

Faglærere

Kunst og håndverk: 

Karin Bergli

Anny Vatten

Kroppsøving:

Bjørn Erik Fenre

Vidmantas Tumelionis

 Naturfag og matematikk

Reidar Bjørnlid

Norsk og samfunnsfag

Ketil Christensen

Mat og helse:

Hedvig Krogsbøl

Musikk:

Anne Bjørnstad

Haakon Sørlie

Språk:

Evelyn Woxholt

Anneli Severinsen

Assistent:

Sara Aaserud

 Lærere i permisjon

Camilla Bildeng

Øystein Jetne

Tracey Lavalette