Ledelse og ansatte 2016-2017

Kontoret

Betjent mellom kl. 08.00-15.00
midtstuen@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 23 22 07 20
Fax: +47 22 13 72 49

Rektor

Sissel Følling Eilertsen
Telefon: 23 22 07 20

Assisterende rektor

Inga May Grimsrud -trinnleder 10.trinn
Telefon: 91 31 47 98

Undervisningsinspektør

Øystein Bråthen - trinnleder 9.trinn 
Telefon: 41 61 56 42

Borgar Eliassen - trinnleder 8.trinn
Telefon: 90 18 75 62

Rågdiver

Marianne Tjøstheim
Telefon: 98 04 46 61

 

Kontorleder

Grete Svensen
Telefon: 23 22 07 20

 

Vaktmester

Maciej (Mathias) Karwatka
Telefon: 41 06 39 14

Renholdsleder
Mercedes Ramirez
Telefon: 45 52 54 45

 

8. trinn - kontaktlærere

8A:Terje Engh Wiig

8B: Katrine Håker Zanetti 

8C: Karina Nielsen 

8D: Inga Fønstelien

8E:  Ketil Christensen

8F: Aina Mo og Camilla Bildeng

 

9. trinn - kontaktlærere 

9A: Christer Øren

9B: Lars Tore Kaslegard 

9C: Thomas Risbøl

9D: Monica Husum

9E: Richard Prestegård

9F: Bendik Christoffersen

9G: Åse Straume 

 

10. trinn - kontaktlærere

10A: Tonje Bjordal 

10B: Tiril Borgnes

10C: Christine Svenkerud

10D: Stine Try

10E: Ane Graff 

10F: Elisabeth Ophaug 

10H: Susanne Stensland

 

Faglærere  

Anne Bjørnstad Musikk

Anneli Severinsen Engelsk, tysk og spesialundervisning

Anny Vatten Kunst og håndverk

Bjørn Erik Fenre Kroppsøving

Evelyn Woxholt Spansk 

Haakon Sørlie Norsk og samfunnsfag

Ingeborg Neumann Engelsk og fransk

Karin Bergli Kunst og håndverk

Lasse Jensen Engelsk, mat og helse og samfunnsfag

Reidar Bjørnlid Matematikk, naturfag og valgfag

Vidmantas Tumelionis Kroppsøving og valgfag 

Assistent:

Sara Aaserud

Lærere i permisjon
Øystein Jetne
Tracey Lavalette