Ledelse og ansatte

Kontoret

Betjent mellom kl. 08.00-14.30
midtstuen@ude.oslo.kommune.no
Telefon: 23 22 07 20
Fax: +47 22 13 72 49

 

Rektor

Sissel Følling Eilertsen
Telefon: 23 22 07 20

Assisterende rektor

Svein Kåre Søvde
Telefon: 45 41 39 71

Undervisningsinspektør

Aneta Beata Kostera
Telefon: 99 35 43 12

Rådgiver

Karina B. Nielsen
Telefon: 98 64 12 96

Trinnkoordinator

Ane Graff - 8.trinn

Katrine Zanetti - 9.trinn

Richard Prestegård - 10.trinn

 

Kontorleder

Grete Svensen
Telefon: 23 22 07 20

Konsulent

Eli Gunnhild Sandberg
Telefon: 23 22 07 20

Zubair Rauf
Telefon: 45 43 04 14

Vaktmester

Maciej (Mathias) Karwatka
Telefon: 41 06 39 14

Renholdsleder

Mercedes Ramirez
Telefon: 45 52 54 45

8. trinn - kontaktlærere

8A: Tiril Borgnes

8B: Ane Graff 

8C: Christine Svenkerud

8D: Mats S. Vium

8E: Åshild A. Nilsen

8F: Micha Rombout

8G: Tonje Bjordal 

9. trinn - kontaktlærere 

9A: Halvor Natvig

9B: Katrine Håker Zanetti 

9C: Tracey Lavalette

9D: Inga Fønstelien

9E:  Hilde H. Holgate

9F:  Elisabeth Ophaug 

10. trinn - kontaktlærere

10A: Christer Øren

10B: Lars Tore Kaslegard 

10C: Thomas Risbøl

10D: Monica Husum

10E: Richard Prestegård

10F: Bendik Christoffersen

10G: Åse Straume  

Faglærere  

Anne Bjørnstad   Musikk

Anneli Severinsen   Engelsk, tysk og spesialundervisning

Erik B. Kavli   Kunst og håndverk og valgfag

Bjørn Erik Fenre   Kroppsøving

Evelyn Woxholt   Spansk 

Haakon Sørlie   Norsk og samfunnsfag

Ingeborg Neumann   Engelsk og fransk

Katharina Kôllemann   Engelsk, samfunnsfag og fransk

Ingebjørg Mundheim   Kunst og håndverk

Lasse Jensen   Engelsk, mat og helse og samfunnsfag

Reidar Bjørnlid   Matematikk, naturfag og valgfag

Vidmantas Tumelionis   Kroppsøving og valgfag 

Marte Gresvik   Norsk og fransk

 Lærere i permisjon

Øystein Jetne

Terje Engh Wiig

Camilla Bildeng