Vurderingsplan våren 2018

Bokstabel

For at elevene ved Midtstuen skole ikke skal oppleve for mange vurderingssituasjoner på en gang, setter lærerne ved skolen seg sammen og utarbeider en vurderingsplan. Du kan se den her. Den ligger også ute som eget dokument under dokumenter fra skolen på forsiden.