Hovedseksjon

Hvordan er det å være ung i Oslo?

Gutt på sykkel.

Undersøkelsen Ung i Oslo 2023 gjennomføres på skolen fra uke 3 med en voksen til stede i klasserommet. Dette er en god mulighet for elever i alderen 10-19 år til å fortelle politikere, forskere og andre om hvordan det er å vokse opp i Oslo. Svarene vil gi mer kunnskap om hvordan det er å vokse opp i byen vår – etter å ha levd med en pandemi i nærmere to år.

Undersøkelsen er i regi av forskningsinstituttet NOVA ved OsloMet i samarbeid med Oslo kommune.

Spørsmål om barn og unges hverdagsliv

Elevene får blant annet spørsmål om vennskap, familie, skole, nærmiljø, fritidsaktiviteter, mediebruk, mobbing, helse og trivsel. Barneskoleelever får et kortere spørreskjema tilpasset elevenes alder.

Frivillig å delta

Det er frivillig for elevene å delta og de svarer på det de ønsker å svare på. 

Hvis du som foresatt ønsker at barnet skal delta, trenger du ikke å gjøre noe. Hvis du ikke vil at barnet ditt (under 18 år) skal delta på undersøkelsen må du gi beskjed til elevens kontaktlærer innen 16. januar 2023.
Som foresatt får du mer informasjon om undersøkelsen via Skolemelding i starten av januar.

Ikke mulig å identifisere de som svarer

Alle svarene blir behandlet fortrolig av forskerne ved OsloMet. For elever fra 5. til 10. trinn er undersøkelsen helt anonym. På videregående er det flere bakgrunnsspørsmål, men det spørres verken om navn, personnummer eller andre direkte identifiserbare spørsmål.

Bedre oppvekst i Oslo

Resultatene gir de som jobber i kommunen og i bydelene kunnskap som kan gjøre byen enda bedre å vokse opp i. Dette blir brukt utviklingen av tiltak og oppvekstpolitikk, og til forskning på barn og unge.

 

Les mer om undersøkelsen på OsloMet sine sider

 

Her er infrmasjonsbrev på flere språk

 

Tall fra ulike deler av Norge