Hovedseksjon

Søknad om særskilt tilrettelegging av eksamen

Elev i klasserom. Ung gutt skriver.

Søknad om særskilt tilrettelegging til eksamen må dokumenteres. Dokumentasjon trenger ikke å lastes opp dersom skolen allerede har den.   
Elever som har fått innvilget særskilt tilrettelegging får brev med vedtaket.

Skjemaet i lenken under benyttes og søknadsfristen er 15. februar. 

https://www.oslo.kommune.no/skole-og-utdanning/eksamen-og-elevvurdering/eksamen/sarskilt-tilrettelegging-av-eksamen/