Hovedseksjon

Husk å søke om reisekort med ruter

Foto: flybussen.no

Hvert år må det søkes om reisekort med Ruter. De som har fått innvilget tidligere må også søke. Tidligere kort er ikke aktive eller gyldig. Husk at det kun er de med 4km eller lengre reisevei som kan få innvilget.

Siden for å søke og lese kriteriene for reisekort med Ruter