Foreldremøte mandag 4.12.2017

ungdom rus og psykiatri

Velkommen til foreldremøte på Midtstuen skole mandag 4.12.2017 kl. 18:00.