Planer for elever og foresatte

Midtstuen skole har lekseplaner som normalt varer i to uker. Lekseplanene inneholder alle lekser i perioden, samt viktige beskjeder til elever og foresatte.

Lekseplanene for hver enkelt klasse ligger tilgjengelig i læringsplattformen It's learning i kalenderfunksjonen. Logg deg på Skoleplattform Oslo for å få tilgang. 

Lekseplanene er bygget opp som en timeplan, slik at evt endringer på timeplanen vises.

Leksene er satt inn på den timen de skal være utført.

Generell timeplan

1.t             kl. 08.30 - 09.30

2.t             kl. 09.40 - 10.40

3.t             kl. 10.50 - 11.50

Storefri    kl. 11.50 - 12.20

4.t             kl. 12.20 - 13.20

5.t             kl. 13.30 - 14.30

Enkelte klasser vil måtte starte kl. 08.00 og/eller avslutte dagen kl. 15.15

Drawing of a city