Samarbeid mellom skolen og hjemmet

Midtstuen skole ønsker å styrke samarbeidet mellom skole og hjem. Vi arrangerer trinnvise foreldremøter minst en gang i semesteret, hvor foresatte har mulighet til å møte alle lærerne og hverandre. På møtene blir aktuelle temaer tatt opp, enten av skolen og FAU eller eksterne foredragsholdere. Foresatte blir oppfordret til å stille til FAU og kan også stille som representanter til Driftsstyret, gjennom FAU.

Det gjennomføres og en planlagt utviklingssamtale i semesteret, hvor foresatte og elevene går gjennom skolesituasjonen og veien videre.

Skolen vil utarbeide et årshjul for samarbeidet mellom skole og hjem.