Reisekort

Regelverk:

  • Elever på 8.–10. årstrinn har rett til gratis skyss dersom korteste farbare gangvei er 4 km eller mer.

 

  • Elever på 1.–10. trinn med særlig farlig/vanskelig skolevei, eller som på grunn av funksjonshemming eller skade ikke kan komme seg til skolen selv, har rett til gratis skyss uavhengig av gangavstand til skolen.
    • All ferdsel i trafikken medfører en viss risiko. For å utløse rett til gratis skyss på grunn av særlig farlig/vanskelig skolevei, må skoleveien være utenom det vanlige risikofylt for eleven. Dette er bare unntaksvis tilfelle i Oslo.

 

Her er søknadsskjema

 

Søknaden sendes til postmottak@ude.oslo.kommune.no

I emnefeltet MÅ det stå Midtstuen skole når dere sender inn søknaden ellers vil den ikke komme frem til oss