Lekseplaner

Midtstuen skole har lekseplaner som normalt varer i to uker. Lekseplanene inneholder alle lekser i perioden, samt viktige beskjeder til elever og foresatte.

Lekseplanene for hver enkelt klasse ligger tilgjengelig i læringsplattformen It's learning i kalenderfunksjonen. Logg deg på Skoleplattform Oslo for å få tilgang. 

Lekseplanene er bygget opp som en timeplan, slik at evt endringer på timeplanen vises.

Leksene er satt inn på den timen de skal være utført.