Hovedseksjon

Informasjon til foreldre

Illustrasjonsfoto fra et skolebibliotek.

I skolen er det mange rutiner, aktiviteter og mennesker som elever og foreldre skal forholde seg til. Vi håper derfor at dette heftet vil være en støtte i å finne fram i informasjonsjungelen.

I heftet finner du våre husregler, mens du må på skolens hjemmeside for å finne regler som gjelder for alle skoler. I tillegg skal alle klasser lage egne klasseromsregler, som skal være med på å sikre et godt læringsmiljø.  Osloskolen har også et eget permisjonsreglement som vi må følge, og dere finner søknadsskjemaet på skolens hjemmeside.

God dialog gjør det enklere å forstå hverandre, og hjelper oss i å ta gode beslutninger for i overkant av 500 elever med hensyn til både felleskapet og den enkelte.  

Vi gleder oss til et nytt skoleår og håper dette heftet skal gi dere svar på praktiske spørsmål.

 

Informasjonsheftet finner dere under fanen FOR ELEVER OG FORESATTE >INFORMASJON TIL FORELDRE