Eksamenskurs for 10. trinn

Lærer og elev

Regjeringen har som kjent besluttet å avlyse alle skriftlige og muntlige i eksamener på 10. trinn og alle skriftlige eksamener i videregående skole våren 2020.

 

 

Påmelding gjøres her og åpner kl. 12 i forkant av hvert kurs (se dato for når påmeldingen er åpen under). Det er begrenset med plasser på hvert av kursene og plassene gis til de første 20 som melder seg på. Kursene er gratis og det blir enkel servering i forkant av hvert kurs. 

Husk å ta med skrivesaker og arbeidsbok til alle kursene! Til kursene i geogebra må elevene ha med seg pc. Ansvarlig for eksamenskursene er Eirik Eisinger eirik.eisinger@osloskolen.no

Nedenfor finner du en oversikt over hvilke kurs vi tilbyr:

Dato

Tid

Påmelding åpner

Tema

Rom

11.02

15:30 - 17:00

Onsdag 05.02 kl. 12

Funksjoner og geogebra

Skrivekurs i norsk

Algebra

Pegasus 1

 

Pegasus 2

Pegasus teori

18.02

15:30 - 17:00

Onsdag 12.02 kl. 12

Sannsynlighet

Algebra

Trening til muntlig eksamen

Pegasus 1

Pegasus 2

Pegasus teori

25.02

15:30 - 17:00

Onsdag 19.02 kl. 12

Funksjoner og geogebra

Skrivekurs i norsk

Økonomi og excel

 

Trening til muntlig eksamen

Pegasus 1

 

Pegasus 2

Pegasus teori

Pegasus CD

 
Se også hjemmesiden til Persbråten videregående skole.