Hovedseksjon

Hva er en LOS?

LOS

Hei, jeg heter Camilla Bergaust og jobber som Ungdomslos på Midtstuen skole.

Målet er å styrke skoletilknytning, trivsel og mestring. Losen vil kunne støtte foreldre i utfordrende situasjoner, både forebyggende og i reparasjonsfasen.

Jeg vil ha fleksible rammer som gir muligheten for oppfølging til ungdom og foreldre hjemme og på fritid, samt i skolens ferier ved behov.

Losen vil og jobbes tett med barne- og videregående skoler i forhold til overganger. 

«Los» betyr å vise vei. Jeg vil fungere som et koordinerende punkt for ungdommer med behov for ekstra bistand, både på skolen og på fritiden. Det vil av den grunn være naturlig for meg å samarbeide med involverte tjenester, fritidsarenaer og bydelstjenester som det tenkes kan bidra til støtte, trivsel og mestring for ungdom. Jeg vil også samarbeide tett med dere foresatte. Jeg har taushetsplikt, og har derfor ikke lov til å dele informasjon med skolen som jeg blir kjent med fra ungdom og foresatte, uten deres samtykke.

Jeg er lett å komme i kontakt med, spør meg gjerne om ting dere lurer på! Jeg er her for at deres barn skal få en bedre hverdag, og økt selv- og mestringsopplevelse.

 

Hva kan ungdomslosen brukes til?

Ungdomslosen kan bidra med ulike tjenester som for eksempel:
- Motivasjonssamtaler til ungdommen.
- Bli med ungdommen i møter med ulike instanser.
- Råd og veiledning (ungdom/foreldre).
- Finne frem til tjenester i bydelen.
- Legge til rette for aktivitet.
- Samarbeid med skole, foreldre og andre aktører.
- Eller hjelpe til med andre typer tiltak som ungdommene trenger for at de skal oppleve sin hverdag som god.

Kontakt

Ta gjerne kontakt med meg via mail: camilla.bergaust@osloskolen.no
eller telefon: 90108579
Foresatte kan også ta kontakt gjennom skolen.
Følg meg på snapchat: LosMidtstuen