Reisekort

Hvis du har behov for reisekort, så finner du søknadsskjema her.

Det er viktig at du leser kriteriene for tildeling av reisekort, før du lever søknaden på kontoret.

Eventuelle spørsmål kan rettes til kontoret via epost.

midtstuen@ude.oslo.kommune.no

Merk eposten med "Spørsmål reisekort".