Samisk

Samiske elever (barn av forelder/foreldre som står i eller har rett til å stå i samemanntallet) på grunnskolen og videregående skoler har en lovfestet rett til å få samisk opplæring, selv om de bor utenfor samiske forvaltningsområdet. Det er valgfritt hvilket samisk språk barna skal lære, men rettigheten er begrenset til ett språk. 

 

Utdanningsetaten sin informasjon om undervisning i samisk