Klage på karakterer

Hvis du som elev i grunnskolen eller foresatte med elever i grunnskolen, ønsker å klage på standpunktkarakterer eller eksamenskarakterer, så finner du veiledningen for klagegangen fra Fylkesmannen her.

Det er ikke klagerett på halvårsvurderinger. Det oppfordres til å ta kontakt med faglærer dersom man har spørsmål til halvårsvurderingen.